Skip to main content

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Cầu Gồ

Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, những năm qua, thị trấn Cầu Gồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của cấp trên và nhân dân địa phương.
Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, được sự quan tâm của UBND huyện, trong 2 năm 2012 và 2013, bộ phận văn phòng và bộ phận "một cửa" của UBND thị trấn đã được đầu tư cơ sở vật chất phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động. Đến nay, thị trấn Cầu Gồ đã có tổng số 20 máy tính (trong đó 13 máy tính do cấp trên đầu tư, còn lại địa phương tự bố trí). Toàn bộ hệ thống máy tính đã được kết nối mạng Internet để phục vụ cho việc khai thác các thông tin trên mạng và giúp cho công việc được thuận lợi hơn. 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo, văn phòng UBND đã tham mưu cho UBND thị trấn ban hành công văn về việc nộp báo cáo theo định kỳ và đôn đốc các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng đầu năm, báo cáo năm... nộp về văn phòng UBND để tổng hợp và báo cáo đúng thời gian quy định. Trong việc duy trì hoạt động của bộ phận "một cửa", UBND thị trấn đã bố trí 6 cán bộ thường xuyên trực gồm 2 cán bộ tư pháp và các cán bộ: văn phòng UBND, địa chính, giao thông - xây dựng và lao động - thương binh xã hội. Trong đó, 3 cán bộ đã có trình độ Đại học, còn lại đều có trình độ trung cấp và đang theo học các lớp Đại học. Hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức UBND thị trấn đều biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính đáp ứng yêu cầu công việc. Việc công khai các thủ tục hành chính được UBND thị trấn thực hiện đúng quy định. Các danh mục thủ tục hành chính như: tài nguyên - môi trường, lao động - thương binh xã hội, tư pháp, kế hoạch đầu tư, nội vụ, y tế, thể thao và du lịch, dân tộc và thanh tra đều được công khai tại bộ phận một cửa và phô tô gửi từng bộ phận chuyên môn quản lý, đồng thời trực tiếp hướng dẫn nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. UBND thị trấn đã hoàn thiện từng bước niêm yết công khai các danh mục, thời gian giải quyết, lệ phí của các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để tổ chức, công dân biết và kiểm tra, giám sát; đồng thời niêm yết bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại phòng "một cửa". Không chỉ nỗ lực thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, thị trấn Cầu Gồ còn thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kịp thời, đúng quy định và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân. 
Bằng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Cầu Gồ đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo thống kê, năm 2013, đã có tổng số 921 lượt công dân đến UBND thị trấn Cầu Gồ giao dịch và có 1.326 văn bản giao dịch trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trên 500 lượt chứng thực văn bản từ bản gốc, chứng thực hơn 100 hợp đồng giao dịch, khai sinh cho 91 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 23 cặp vợ chồng, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 25 trường hợp, chứng thực chữ ký cho 32 trường hợp. Ngoài ra, bộ phận lao động - thương binh và xã hội thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết gần 300 hồ sơ; bộ phận địa chính tiếp nhận 36 hồ sơ xác nhận tình trạng thửa đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; bộ phận xây dựng tiếp nhận 10 hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở... Nhìn chung, toàn bộ các hồ sơ khi tiếp nhận đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian và đúng quy định. 
Cũng theo bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát huy ưu điểm, khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; còn tình trạng cán bộ công chức kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công việc đôi lúc chưa cao; nguồn kinh phí hỗ trợ cho ứng dụng công nghệ thông tin còn khó khăn; một số trang thiết bị phục vụ yêu cầu công việc như: máy tính, tủ, bàn ghế làm việc... đã hư hỏng, xuống cấp; công tác tuyên truyền về các thủ tục chưa thường xuyên. Xác định nguyên nhân của tồn tại, hạn chế chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, do đó, để giải quyết vấn đề này, địa phương sẽ đề ra nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ sở vật chất đến yếu tố con người như: tham mưu cho UBND huyện bố trí đủ số lượng cán bộ công chức; tiếp tục cân đối nguồn thu, tiết kiệm chi thường xuyên để bố trí mua sắm trang thiết bị làm việc; bố trí, sắp xếp lại một số cán bộ không chuyên trách theo hướng có thể cho kiêm nhiệm để vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc, vừa đảm bảo tăng thu nhập cho cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt văn hóa công sở; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng nghiệp vụ hành chính và thái độ phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo... Phấn đấu duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng, chính xác, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Cầu Gồ đối với đội ngũ cán bộ, công chức địa phương./.
 
                                                              Văn Thư