Skip to main content

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ vừa học vừa làm huyện Yên Thế khóa VIII (2011 - 2013)

Chiều 12/12/2013, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Thường trực Huyện ủy Yên Thế long trọng tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ vừa làm vừa học khóa VIII tại huyện Yên Thế. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Thế; Tiến sĩ Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang; Trịnh Tiến Lưu - Phó Bí thường thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng 108 đồng chí học viên của khóa học.
Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ vừa làm vừa học khóa VIII  huyện Yên Thế được khai giảng và học tập từ tháng 11/2011 với 108 học viên là những cán bộ đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn trong huyện. Sau thời gian 2 năm học tập và nghiên cứu với các môn học của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa học đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận… Cùng với những môn lý luận chính trị cơ bản, các học viên đã được học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu được lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam; nắm được những nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; nhận thức đầy đủ về công tác vận động quần chúng và một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, về giáo dục và đào tạo, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; hiểu được những vấn đề cơ bản về Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, về kỹ năng nghiệp vụ hành chính. 
Qua học tập, nhận thức của các học viên đã có sự chuyển biến rõ rệt, tạo niềm tin tri thức, ý thức nhiệt tình, sáng tạo trong hành động, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực thực tiễn. Kết thúc khóa học có 100% học viên hoàn thành chương trình học tập và được trao bằng tốt nghiệp, trong đó 6 học viên xếp loại giỏi, đạt 5,6%; 36 học viên xếp loại khá, đạt 33,3% và 66 học viên xếp loại trung bình, chiếm 61,1%.
 Phát biểu tại lễ Bế giảng, đồng chí Thân Minh Quế - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và đồng chí Trịnh Tiến Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế đã biểu dương những kết quả mà các học viên đã đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện. Đồng chí đề nghị các học viên sau khi tốt nghiệp trở về cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rèn luyện nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; không ngừng học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao trong công tác… góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời kỳ mới.
          Nhân dịp này, Ban giám hiệu trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.
 
                                                                  Quang Huy