Skip to main content

Đồng Tâm cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, việc cải cách thủ tục hành chính đã được xã Đồng Tâm đặc biệt chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện kiểm tra rà soát thủ tục hành chính đã được UBND xã triển khai một cách thường xuyên, liên tục. Chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã nói chung và nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính nói riêng đã có sự chuyển biến rõ rệt; đã xác định rõ yêu cầu, tinh thần trách nhiệm, ý thức đối với công việc được giao, không gây phiền hà, sách nhiễu khi công dân đến liên hệ giải quyết công việc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thờ ơ trước những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân.
Công tác điều hành đã đi vào nề nếp, đảm bảo tính khoa học, phối hợp đồng bộ trong giải quyết công việc, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc ỷ lại giữa các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã.

Năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, UBND xã Đồng Tâm đã ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND; Quy chế hoạch động của trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2013 – 2015; Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn xã Đồng Tâm.
Đặc biệt, trong thời gian trên, xã Đồng Tâm đã tiếp nhận tổng số trên 1.600 thủ tục hành chính; trong đó: 141 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường,  gần 200 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, gần 900 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động, thương binh – xã hội, còn lại là trong công tác chứng thực. Kết quả, xã đã giải quyết xong 100% thủ tục theo quy định.
Theo đánh giá, mọi thủ tục, lệ phí, quy trình giải quyết công việc đều được công khai, minh bạch, đúng trình tự và đúng quy định, đảm bảo về mặt thời gian. Riêng việc chứng thực bản sao từ bản chính của xã tuy khối lượng công việc lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chuyên môn nên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đồng thời việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ở Đồng Tâm đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, hàng năm, UBND xã Đồng Tâm đã thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính – tin học do tỉnh, huyện tổ chức; làm tốt công tác thi đua khen thưởng và bình xét cán bộ, công chức theo quy định; thường xuyên nâng cấp các trang thiết bị cho phòng tiếp nhận và trả kết quả như: máy tính, tủ đựng tài liệu, bàn làm việc..., nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xã Đồng Tâm cũng đề ra nhiều giải pháp trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính thời gian tới như: đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã Quyết định số 109 ngày 9/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tiếp tục triển khai những nội dung, nhiệm vụ được phân công, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý hành chính nhà nước, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, bố trí cán bộ công chức làm công tác rà soát thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên môn; kịp thời khen thưởng và khuyến khích cán bộ công chức có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy định và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.../.


                                                                            Văn Thư