Skip to main content

Tiến Thắng tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, cùng với các địa phương trong toàn huyện, xã Tiến Thắng đã tích cực triển khai kế hoạch lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc triển khai bước đầu đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Để việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đạt kết quả cao, ngay từ khi có kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Tiến Thắng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các ngành, đoàn thể, các thôn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy ý kiến lần này và nội dung lấy ý kiến đóng góp. Ông Nguyễn Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng ủy - UBND xã đã chỉ đạo Phó Ban Tuyên giáo và cán bộ đài truyền thanh địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về đợt lấy ý kiến đóng góp này dưới nhiều hình thức như trong các hội nghị, hội họp ngành đoàn thể, các thôn, bản, đặc biệt là tuyên truyền trên đài truyền thanh hàng tuần, mỗi tuần từ 3 đến 5 chương trình, mỗi chương trình tuyên truyền về nội dung của dự thảo để nhân dân hiểu rõ...

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, HĐND xã đã phối hợp với UBND, UB MTTQ xã tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai; thống nhất với các chương, điều, khoản, điểm, hiệu lực thi hành... của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); bên cạnh đó cũng có nhiều đóng góp tích cực vào Dự thảo. Ông Đỗ Mạnh Toàn - Phó Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng lấy dẫn chứng như: có ý kiến cho rằng ở điều 36 - chương 4 nên thêm thời gian 5 năm làm kế hoạch một lần, hoặc 2 năm rưỡi một lần đối với cấp huyện (Dự thảo quy định làm hàng năm); tại điều 109, có ý kiến đề nghị chọn phương án 2: Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và thay cụm từ "năm đầu kỳ" bằng "năm có số cuối là 0 và 5" để rõ nghĩa hơn; tại mục 1 của Chương X về thời hạn sử dụng đất, có ý kiến đề nghị nên bỏ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp mà tăng cường xử lý vi phạm hoặc thu hồi nếu người sử dụng đất vi phạm luật; điều 57 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ "người Việt Nam định cư ở nước ngoài" vào điểm a - khoản 2 cho phù hợp với các điều 65 và điều 101 về thẩm quyền thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận; tại điểm d, khoản 1 của Điều 64 về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện, có ý kiến đề nghị thay cụm từ "có thời hạn" bằng "đã hết thời hạn" (Đất được Nhà nước giao, cho thuê đã hết thời hạn nhưng không được gia hạn); hay như tại điều 121 về thời hạn giao đất, có ý kiến đề nghị đối với cây lâu năm nên có thời hạn là 70 năm; điều 161, để phù hợp với Luật Công chứng, đề nghị bỏ cụm từ "chứng thực", vì hiện tại chứng thực các hợp đồng giao dịch sử dụng đất không còn thực hiện ở UBND cấp xã, mà giao cho các đơn vị công chứng...
Có thể khẳng định rằng, Luật Đất đai năm 2003 đã phát huy tác dụng trong thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tuy nhiên sau 10 năm thi hành đã bộc lộ một số thiếu sót, bất cập, đặc biệt là hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai nói chung. Trên cơ sở đó, mục tiêu của dự thảo lần này nhằm khắc phục những bất cập của Luật Đất đai năm 2003 như: nâng cao hiệu quả quản lý đất của các cơ quan chức năng, nâng cao trách nhiệm của các đối tượng sử dụng đất... Qua một thời gian tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân, trên tinh thần công khai, dân chủ, xã Tiến Thắng đã thu thập được nhiều ý kiến tham gia góp ý của nhân dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như giá đất, thu hồi đất, thời hạn sử dụng đất, thời hạn giao đất… Các ý kiến đóng góp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tựu chung lại đều thể hiện tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của người đóng góp./.

                                                        Văn Thư - Quang Huy