Skip to main content

Yên Thế từng bước khoanh vùng, bảo vệ cho chín điểm di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và Thông báo số 73/TB-UBND ngày 05/6/2012 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tại buổi làm việc về di tích quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.
Ngày 04 và 05/7/2012, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Trí Dũng đã có buổi làm việc với từng xã, thị trấn và qua khảo sát thực tế tại các điểm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cũng như các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các ngành: Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin và lãnh đạo các xã, thị trấn có di tích được xếp hạng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. UBND các xã, thị trấn có điểm di tích cấp Quốc gia đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đất cũng như bảo vệ các công trình trong khu vực đã được khoanh vùng bảo vệ khu di tích (theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích) gồm:
- Khu vực bảo vệ I: Trong khu vực này tuyệt đối cấm mọi sự xây dựng hoặc vi phạm. Không một tổ chức hoặc cá nhân nào được tự ý tháo dỡ, thay đổi vị trí hoặc làm hư hại, giảm giá trị vốn có của di tích.
- Khu vực bảo vệ II. Tại khu vực này bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào muốn phá dỡ hoặc xây dựng thêm một công trình tại đây đều phải có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét theo quy định của Luật di sản văn hóa.
(khu vực bảo vệ I và II được xác định trên bản đồ và biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích).
+ Đối với các di tích mà trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, không có các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như: Di tích Đình Dĩnh Thép, Đền Cầu Khoai, Động Thiên thai, chùa Thông, chùa Lèo, Đền Thề. Yêu cầu trong năm 2012, UBND các xã, thị trấn thực hiện các bước rà soát, lập hồ sơ và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
+ Đối với các di tích mà trong khu vực khoanh vùng bảo vệ, có các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như: Di tích Đồn Hom, Đồn Phồn Xương, Đồn Hố Chuối. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động cho những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực bảo vệ di tích phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất này (khẩn trương tiến hành lập biên bản xác định hiện trạng); không được chuyển mục đích sử dụng đất cũng như xây dựng các công trình trong khu vực; thực hiện ngay việc quy hoạch sử dụng đất, báo cáo các cơ quan chức năng có kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
2. Phòng Văn hóa – TT chủ trì, phối hợp với Trung tâm VHTT-TT, Đài TT-TH huyện, Cổng thông tin điện tử huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về 9 điểm di tích. Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích khởi nghĩa Yên Thế; khẩn trương cắm bia, biển bảo vệ, biển chỉ dẫn tại các điểm di tích.
3. Đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể của địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn biết rõ phạm vi, giới hạn của từng điểm di tích. Tăng cường khâu quản lý, tuyệt đối không để lấn chiếm đất đai thuộc các điểm di tích.
Chín điểm di tích đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn huyện là niềm vinh dự và tự hào cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà nói chung, đảng bộ và nhân dân từng xã nói riêng; đồng thời cũng đặt ra cho các cấp, các ngành, các thế hệ đối với truyền thống lịch sử của dân tộc; trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn có điểm di tích nghiêm túc thực hiện./.

                                Đình Tùng