Skip to main content

Yên Thế tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,22% so với năm 2016

Qua thống kê, rà soát năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Thế chiếm 14,28%, giảm 3,22% so với năm 2016.
Để đạt được kết quả trên, huyện đã triển khai, lồng ghép và thực hiện hiệu quả nhiều chương trình như: tạo việc làm mới cho trên 2.100 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện lên 50,5%; phát huy hiệu quả Quỹ quốc gia về việc làm (dư nợ vốn vay đạt gần 7,3 tỷ đồng); tổ chức các lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y, cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp… cho trên 200 học viên; phê duyệt triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua việc phát triển chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn các xã Đồng Vương, Xuân Lương; đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn…
Năm 2018, huyện Yên Thế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,26%./.
 
Văn Thư