Skip to main content

Yên Thế triển khai chiến dịch diệt chuột năm 2018

Hiện nay trên đồng ruộng, chuột đã bắt đầu phát sinh gây hại rải rác trên lúa và các cây trồng vụ xuân. Để chủ động hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. UBND huyện đã triển khai kế hoạch và tổ chức chiến dịch diệt chuột năm 2018.
Theo đó, chiến dịch diệt chuột được tổ chức thành 3 đợt chính: Đợt 1- vụ xuân: từ ngày 10/4 đến 30/4/2018; Đợt 2 - vụ mùa: Từ ngày 10/7 đến 25/8/2018; Đợt 3 - vụ đông: Từ ngày 15/10 đến ngày 10/12/2018. Trong chiến dịch, các biện pháp diệt chuột được cơ quan chuyên môn khuyến khích người dân sử dụng mang tính tổng hợp, như: Biện pháp thủ công: dùng cạm bẫy; Biện pháp sinh học: khuyến khích các hộ gia đình nuôi mèo để bắt chuột, vận động mỗi hộ gia đình nuôi ít nhất 1 con mèo; Biện pháp hóa học: dùng thuốc CAT 0,25 WP để diệt chuột.
UBND huyện trích một phần kinh phí sự nghiệp nông - lâm nghiệp năm 2018 trợ giá 2.500 đồng/ 1 gói thuốc diệt chuột CAT 0,25 WP 10 gam, phân bổ 30.000 gói thuốc diệt chuột CAT 0,25 WP cho 21 xã, thị trấn; khuyến khích UBND các xã, thị trấn bố trí một phần kinh phí ngân sách xã trợ giá cho nhân dân để tổ chức chiến dịch diệt chuột đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột, cơ chế hỗ trợ của huyện để nhân dân biết và tham gia thực hiện; phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở, làm tốt công tác điều tra phát hiện, nắm chắc tình hình phát sinh, phát triển gây hại của chuột… Phòng Giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường học vận động học sinh tích cực tham gia chiến dịch diệt chuột ở địa phương. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Ngay sau khi triển khai kế hoạch, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã đồng loạt ra quân tổ chức chiến dịch diệt chuột đợt I năm 2018 từ ngày 10/4 đến hết ngày 30/4/2018./.
 
Quang Huy