Skip to main content

Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn công tác dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017-2018

Chiều ngày 14/9/2017, Tại hội trường xã Đồng Tâm UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2017-2018. Tham dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của công tác dồn điền đổi thửa có đồng chí Ngô Tùng Thoả; Phó chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai; Sở TN&MT; Các đồng chí trong ban chỉ đạo UBND huyện;  các đồng chí thành viên tổ kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2017-2018; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Phòng tài nguyên & môi trường, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc; cán bộ giao thông, xây dựng và môi trường của 08 xã cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn của 40 thôn đăng ký dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2017-2018.
Việc dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2017-2018 đã được UBND xây dựng kế hoạch thực hiện dồn điền, đổi thửa tại 40 thôn của 08 xã bao gồm: Xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, xã Bố Hạ, Tân Sỏi và xã Đồng Lạc với tổng diện tích trên 100 ha. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch dồn điền, đổi thửa UBND huyện đề nghị các đồng chí thành viên tổ công tác dồn điền, đổi thửa của huyện và các cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa được giao. Đồng chí cũng đề nghị UBND các xã, cấp uỷ, ban quản lý, tiểu ban dồn diền, đổi thửa các thôn tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc dồn điền, đổi thửa để người dân nhận thức sâu sắc về việc dồn điền, đổi thửa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Tùng Thoả, Phó chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT truyền đạt những nội dung cơ bản về quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa; trình tự, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ dồn điền, đổi thửa; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của tỉnh về thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn…
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho những người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa của huyện, xã, thôn những kiến thức, nội dung, các bước quy trình để thực hiện hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa./.
 
                                                                                         Chu Hoa