Skip to main content

Yên Thế thu nộp ngân sách đạt hơn 42% dự toán tỉnh giao năm 2018

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Yên Thế, trong quý I, toàn huyện đã thu được gần 35,7 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước, đạt hơn 42% dự toán tỉnh giao và gần 36% dự toán huyện giao năm 2018. Trong đó, thu gần 18 tỷ đồng tiền sử dụng đất, hơn 8,5 tỷ đồng thuế ngoài quốc doanh, 5,3 tỷ đồng lệ phí trước bạ…
Một số xã thực hiện dự toán thu đạt tỷ lệ cao như: Tiến Thắng (gần 232%), An Thượng (gần 154%), Đồng Tâm (hơn 121%), Phồn Xương (gần 107%)…
Trong thời gian tới, huyện Yên Thế tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch thu các loại thuế, quỹ, phí và lệ phí đảm bảo nhanh gọn, dứt điểm; triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế; chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các luật và chính sách thuế, phí-lệ phí hiện hành; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch thu, chi ngân sách đề ra./.
 
Văn Thư