Skip to main content

Yên Thế tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách năm 2017

Trong 03 ngày từ 5 đến 7/8/2017, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách năm 2017 và phổ biến Luật ngân sách Nhà nước mới năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng giáo dục và đào tạo huyện; chủ tài khoản, kế toán đơn vị dự toán thuộc Huyện ủy, UBND huyện; chủ tài khoản đơn vị dự toán khối giáo dục thuộc huyện. Đồng chí Nguyễn Trung Lương - Giám đốc quỹ đầu tư phát triển tỉnh trực tiếp truyền đạt.
Tham gia tập huấn các đại biểu đã được nghe giới thiệu chi tiết những điểm mới của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; giới thiệu về quản lý và phân cấp ngân sách; chế độ tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức viên chức; chế độ chính sách thu, chi; quản lý tài sản; chế độ kế toán; đặc biệt là những nội dung chính của Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước và một số thông tư, nghị định, nghị quyết khác. 
Theo đó, Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 2002. Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 gồm 7 chương, 77 điều đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời tiếp thu các thông lệ quốc tế về quản lý, điều hành ngân sách. Các nội dung mới đã được thể hiện từ phạm vi Ngân sách Nhà nước, nguyên tắc cân đối, quản lý và phân cấp quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý ngân sách Nhà nước và ở các khâu của quy trình ngân sách….
Thông qua hội nghị tập huấn Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như các quy định khác của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Từ đó áp dụng vào thực tiễn quản lý tài chính công, quản lý ngân sách tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện./.
 
Quang Huy