Skip to main content

Yên Thế phát triển mạnh kinh tế đồi rừng

Với trên 15.000 ha, huyện Yên Thế có trên 50% diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp, có nhiều vườn đồi, vườn rừng, độ dốc thấp và cơ bản được phủ xanh bằng tán cây lâm nghiệp lâu năm. Đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng, kinh tế trang trại, gia trại phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá như: gà đồi Yên Thế, gỗ chế biến, chè... 
Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt với một số sản phẩm hàng hóa chủ lực lựa chọn: cây lâm nghiệp, chè, cây ăn quả và chăn nuôi gà đồi bền vững… Từ đó, UBND huyện đã xây dựng các kế hoạch, đề án; có cơ chế thích hợp thực hiện chính sách dồn điền, đổi thửa; thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ cây, con giống, vật tư, hỗ trợ mua máy móc phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Kết quả đến nay, đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, phong trào sản xuất đồi rừng, mô hình trang trại phát triển mạnh; đã hình thành các vùng sản xuất như: vùng trồng cam ở các xã: Đông Sơn, Đồng Tâm, Hồng Kỳ; vùng trồng rừng kinh tế ở các xã vùng cao của huyện và xã Tiến Thắng, Đồng Hưu…; vùng chăn nuôi gà đồi tập trung nhiều ở các xã: Đồng Tâm, Tiến Thắng, Tam Tiến…; vùng trồng Chè ở xã Xuân Lương, Canh Nậu... 
Có thể nói, phát triển kinh tế đồi rừng và mô hình trang trại đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình giảm nghèo và nâng cao đời sống của một bộ phận lớn nhân dân trong huyện; làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Nhờ vậy, Yên Thế đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế vườn đồi kết hợp với chăn nuôi, được nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan và học tập kinh nghiệm./.
 
Văn Thư