Skip to main content

Yên Thế nhiều sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng năm 2017

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Theo Quyết định, tỉnh có 8 sản phẩm nằm trong nhóm chủ lực, 14 sản phẩm nằm trong nhóm sản phẩm đặc trưng và 30 sản phẩm nằm trong nhóm tiềm năng.
Riêng đối với huyện Yên Thế có sản phẩm gà đồi nằm trong nhóm chủ lực với quy mô 4,1 triệu con, sản lượng từ 23.400 đến 28.000 tấn. Đối với sản phẩm đặc trưng, huyện có sản phẩm chè với quy mô 515 ha, sản lượng gần 3.900 tấn/năm và sản phẩm mật ong hoa rừng Yên Thế với quy mô 10.000 đàn và sản lượng 100.000 lít/năm.
Đối với nhóm sản phẩm tiềm năng, Yên Thế có sản phẩm dê với quy mô 7.000 con, sản lượng 200 tấn/năm; sản phẩm nhãn muộn quy mô 350 ha và sản lượng 900 tấn/năm.
Ngoài ra, Yên Thế cũng đóng góp đối với sản phẩm lạc trong nhóm chủ lực, sản phẩm dưa hấu trong nhóm tiềm năng.
Các nhóm sản phẩm chủ lực, đặc trưng đều là những sản phẩm có số lượng lớn, có tiềm năng về thị trường, tỷ lệ dân tham gia sản xuất nhiều, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường; đã được cấp giấy chứng nhận về sở hữu công nghiệp dưới hình thức: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.../.
 
Văn Thư