Skip to main content

Yên Thế nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả tốt

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Yên Thế có tổng số 212 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Bao gồm: 73 mô hình trong lĩnh vực kinh tế, 42 mô hình lĩnh vực văn hóa-xã hội, 36 mô hình trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, 22 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị và 39 mô hình vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.
Theo Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế, có gần 77% mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả tốt. Tiêu biểu như các mô hình: tổ hợp tác chăn nuôi dê thương phẩm tại thôn Trại Hồng và Trại Hồng Nam (xã Hồng Kỳ) cho hiệu quả kinh tế cao; tổ dân vận thôn Đồng Lân (xã Đồng Kỳ) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới; mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của anh Đoàn Văn Dũng, thôn Bến Trăm (xã Đông Sơn) tạo việc làm ổn định cho 20 lao động thường xuyên với mức lương mỗi tháng từ 6-7 triệu đồng/người…
Hoạt động của mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức trong các lĩnh vực của các tầng lớp nhân dân; qua đó, từng bước thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển./.
 
Văn Thư