Skip to main content

Yên Thế giúp hơn 1,5 nghìn hộ thoát nghèo bền vững

Thông tin từ Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Yên Thế cho biết, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã đăng ký giúp đỡ gần 3,6 nghìn lượt hộ nghèo có địa chỉ. Kết quả: đã giúp được hơn 3,2 nghìn hộ thoát nghèo, trong đó hơn 1,5 nghìn hộ thoát nghèo bền vững.
Hình thức giúp đỡ hộ nghèo được các cấp, các ngành triển khai phong phú, thiết thực như: tặng quà tết cho 100% hộ nghèo; hỗ trợ 2,8 tỷ đồng xây 96 nhà ở và tặng 126 con bò sinh sản (trị giá 1,5 tỷ đồng) cho hộ nghèo; tổ chức thăm và tặng gần 1 nghìn suất quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tổ chức, đoàn thể đứng ra tín chấp vay hơn 200 tỷ đồng tiền vốn, hơn 1 nghìn tấn phân bón cho hộ nghèo phát triển sản xuất; tổ chức 62 lớp dạy nghề, 256 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho lao động địa phương… 
Bên cạnh đó, huyện cũng tạo điều kiện thành lập và duy trì hoạt động của 9 tổ hợp tác, 22 hợp tác xã và hơn 3 nghìn mô hình trang trại, gia trại; chỉ đạo 100% xã, thị trấn và thôn, bản, phố xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo (mỗi khu dân cư phấn đấu mỗi năm giúp từ 4-5 hộ thoát nghèo (trong đó ít nhất 2 hộ thoát nghèo bền vững).
Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Thế là 14,28%, giảm 6,54% so với năm 2015./.
 
Văn Thư