Skip to main content

Yên Thế giá trị sản xuất từ cây ăn quả đạt hơn 170 tỷ đồng

Phát huy lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng của vùng trung du với địa hình gò đồi chiếm ưu thế, trong những năm qua, huyện Yên Thế đã tập trung chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Theo thống kê của UBND huyện, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2017 diện tích cây ăn quả của huyện là hơn 4.700ha, trong đó diện tích vải thiều là hơn 2.200 ha, diện tích cây ăn quả có múi là 822 ha; sản lượng hoa quả tươi ước đạt 20 nghìn tấn, cho thu nhập trên 170 tỷ đồng. Diện tích cây ăn quả tập trung chủ yếu ở một số xã như: Đồng Vương, Đồng Tâm, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đông Sơn, Đồng Lạc… Bước đầu trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng cây ăn quả tập trung cho năng suất cao, như: nhãn Đồng Kỳ; vải thiều trồng theo tiêu chuẩn Vietgap ở Đồng Tâm, Đồng Lạc; cam, bưởi ở Đông Sơn, Bố Hạ. 
Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm giúp người dân có thêm kiến thức áp dụng trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Để tạo đầu ra ổn định giúp người nông dân yên tâm sản xuất, huyện đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm cây ăn quả của địa phương đến tay người tiêu dùng của nhiều tỉnh, thành trong cả nước…
Hiệu quả từ việc phát triển cây ăn quả trong những năm qua đã khẳng định hướng đi đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự nhạy bén, năng động của người dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.
 
                                                         Quang Huy