Skip to main content

Yên Thế chỉ đạo tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu Đông

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, giữ vững và phát triển đàn vật nuôi của địa phương, UBND huyện Yên Thế vừa chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu Đông năm 2016 trên địa bàn.
Theo đó, đối với UBND các xã, thị trấn yêu cầu triển khai sớm công tác tiêm phòng vụ Thu Đông, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, lở mồm long móng và các loại vắc xin tiêm phòng đại trà theo kế hoạch của UBND huyện. Tổ chức tiêm phòng triệt để, đúng kỹ thuật, đúng đối tượng, tránh gây hao hụt, lãng phí vắc xin được hỗ trợ; không để thôn bản nào để trắng tiêm phòng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm phòng, các yêu cầu trong Pháp lệnh thú y về việc tiêm phòng bắt buộc cho đàn vật nuôi các loại bệnh truyền nhiễm theo quy định của Nhà nước.
Cụ thể, từ ngày 29/9 - 02/10 tiến hành tiêm phòng đồng loạt vắc xin dại Rabinsin cho đàn chó mèo. Ngày 03 – 05/10, các xã thị trấn tổ chức rà soát và tiêm bổ sung số chó chưa được tiêm phòng. Theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn chó, mèo sau khi tiêm phòng. Từ ngày 06/10 – 11/10/2016 tiến hành tiêm phòng đồng loạt các loại vắc xin cho đàn trâu, bò, dê, lợn, gia cầm. Trong đó, đàn trâu bò tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn, tai xanh, tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn. Đối với các cơ sở giống lợn tiêm bắt buộc thêm vắc xin Lepto và lở mồm long móng; Đàn gia cầm, thủy cầm tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, dịch tả vịt, tụ huyết trùng, viêm gan vịt…
Ngân sách huyện hỗ trợ 60% kinh phí mua 150.000 liều vắc xin cúm gia cầm đối với những hộ nuôi dưới 1.000 con và ưu tiên cho những nơi có ổ dịch cũ, những hộ có nguy cơ xảy ra dịch cao. Các loại vắc xin khác không hỗ trợ. Tuỳ theo tình hình thực tế của từng địa phương, UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ tiền mua vắc xin, chi phí phục vụ công tác tiêm phòng trên địa bàn.
Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, tích cực thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu Đông; chủ động chuẩn bị vắc xin, hoá chất, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm phòng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin tại các xã, thị trấn; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp quản lý, sử dụng lãng phí vắc xin, gian lận trong tiêm phòng, mua bán vắc xin hỗ trợ, sử dụng vắc xin trái quy định./.
 
Như Hoa