Skip to main content

UBND huyện triển khai các giải pháp thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019

Sáng 14/02, UBND huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai các giải pháp thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND, công chức kế toán - tài chính 21 xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế Yên Thế phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn, giải thích chế độ chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi đối với người nộp thuế. Đồng thời tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ, tăng cường việc kiểm soát và khai thác các nguồn thu… công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách năm 2018 của huyện là 132,9 tỷ đồng, đạt 157,7% so với dự toán tỉnh giao và bằng 133,7% dự toán HĐND huyện giao, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2017; thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán huyện giao đối với 7/9 chỉ tiêu thu. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số chỉ tiêu thu đạt thấp nhất là thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách; một số xã chưa thật sự quan tâm, tăng cường quản lý và phối hợp thu thuế ngoài quốc doanh, còn tình trạng thất thu, bỏ sót nguồn thu…
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả trong công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 vừa qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới Chi cục thuế huyện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đặc biệt là các chính sách mới sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế đăng ký, khai và nộp thuế; chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc khai thuế; thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định, quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình dây dưa nợ đọng tiền thuế; UBND các xã, thị trấn cần rà soát các khoản thu trên địa bàn, xác định rõ nguồn trả nợ trong xây dựng cơ bản, nông thôn mới; làm tốt công tác phối hợp trong quản lý và tổ chức thu các khoản thuế, phí hiện còn thất thu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… qua đó nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2019./.
 
Quang Huy