Skip to main content

UBND huyện tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ GPMB

Sáng ngày 20/12/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án khu dân cư trên địa bàn huyện. Đồng chí Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.
         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai một số dự án, nhất là các dự án khu dân cư ở các xã Đồng Tiến, Tam Hiệp, Hồng Kỳ, Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tân Sỏi và xã Đồng Hưu. Đến thời điểm hiện nay về cơ bản các dự án đã được phê duyệt quy hoạch. Song hầu hết các dự án ở các địa phương này vẫn còn chậm so với kế hoạch; nhất là công tác giải phóng mặt bằng; bán đấu giá, áp giá đạt hiệu quả chưa cao; kinh phí điều tiết cho việc giải phóng mặt bằng chưa được kịp thời...
          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn nêu trên. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các Dự án, từ nay đến hết năm 2017 các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB với quyết tâm cao, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân có liên quan cùng chấp hành tốt, góp phần đưa các dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày một phát triển./.
 
Trung Hiếu