Skip to main content

Trên 4.700 phụ nữ có kinh tế khá giúp cho 1.913 phụ nữ kinh tế khó khăn

 ác định công tác phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong quý I/2019, toàn huyện đã có 4.764 hội viên phụ nữ có kinh tế khá giúp 1.913 hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng số tiền là 5 tỷ 298,2 triệu đồng; Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ sở duy trì hoạt động của 906 tổ phụ nữ tiết kiệm với 20.163 thành viên đã tiết kiệm được 1.982 triệu đồng giúp cho 791 hội viên phụ  nữ vay không lấy lãi...
Ngoài ra các cơ sở Hội tín chấp với Ngân hàng chính sách 1 tỷ 345 triệu đồng, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng chính sách toàn huyện trên 210 tỷ đồng với 5.925 thành viên tại 145 tổ tiết kiệm và vay vốn, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,05%; tỷ lệ thu lãi đạt 99%. Tín chấp với 02 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Yên Thế, Bố Hạ duy trì có hiệu quả 60 tổ vay vốn với tổng dư nợ 133.396 tỷ đồng cho 2.978 hộ vay vốn. 
Kết quả trên góp phần giúp cho hội viên phụ nữ đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của từng địa phương./.
 
Chu Hoa