Skip to main content

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi Gà đồi hàng hóa bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi Gà đồi hàng hóa bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã như: Tiến Thắng, Đồng Tâm, Đồng Kỳ, An Thượng, Phồn Xương, Canh Nậu và Tam Hiệp đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, thường xuyên sâu sát với hộ chăn nuôi để nắm bắt tình hình chăn nuôi và hướng dẫn các hộ chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Đề án tại huyện Yên Thế đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi gà Rilai thương phẩm được 275.000 con, đạt 56% kế hoạch; lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 7 hộ chăn nuôi gà bố mẹ sinh sản kết hợp ấp nở với tổng số hơn 24 nghìn con; trong đó, năm 2016 hỗ trợ 5 hộ với gần 13 nghìn con; năm 2017 hỗ trợ hơn 11 nghìn con. Vận động thành lập mới được 1 HTX Nông nghiệp Xanh Yên Thế (có trụ sở sản xuất tại xã Đồng Tâm)... 
Tuy nhiên, theo đánh giá, bên cạnh một số xã có kết quả tốt, trong hơn 2 năm thực hiện Đề án, mặc dù cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trực tiếp trên hội nghị, triển khai bằng văn bản gửi đến UBND các xã, thị trấn, vẫn còn một số xã chưa thực sự quan tâm công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình chăn nuôi, rà soát, tổng hợp các hộ chăn nuôi gà Rilai thương phẩm để hỗ trợ như: Tam Tiến, Xuân Lương, Bố Hạ, Đồng Lạc.
Cũng theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, để thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chính sách hỗ trợ của Đề án đến các thôn, bản và hộ chăn nuôi. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các đơn vị và đặc biệt là các xã trong việc chỉ đạo đội ngũ cán bộ chuyên môn thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu đàn gà và nâng cao chất lượng giống gà đồi đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất; chỉ đạo tái cơ cấu phương thức chăn nuôi gà thương phẩm. 
Quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư, tạo chuỗi liên kết sản phẩm. Làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng đối với các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm, nhất là đối với gia cầm nhập lậu; gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn vào địa bàn làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm gà đồi Yên Thế. Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật mới./.
 
Văn Thư