Skip to main content

Phó Chủ tịch huyện thăm mô hình dưa chuột bao tử tại Tiến Thắng

Chiều ngày 27/11/2018, đồng chí Thân Minh Sâm – PCT UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng NN và PTNT, Trạm Khuyến nông và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng đã đi thăm thực tế mô hình dưa chuột bao tử tại thôn Đồng Cờ.
Nhằm tạo điều kiện giúp bà con nhân dân có điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho năng suất và hiệu quả cao trên diện tích đất sẵn có, vụ Đông năm 2018 xã Tiến Thắng đã triển khai xây dựng mô hình trồng dưa chuột bao tử tại 3 thôn Hố Luồng, Đồng Cờ và Tiến Thắng với tổng diện tích 10 ha. Kinh phí thực hiện được trích từ chương trình 135 của Chính Phủ với tổng số tiền 185 triệu đồng.
Qua triển khai thực hiện mô hình có 72 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo tham gia đăng ký. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ phân bón, đầu tư thuốc bảo vệ thực vật cũng như được cán bộ chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, Trạm khuyến nông huyện tổ chức ký kết hợp đồng thu mua với Công ty Hội Vũ có trụ sở tại Hà Nam để bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nhân dân. Sau một thời gian triển khai đến nay toàn bộ diện tích đã bắt đầu vào vụ thu hoạch và có giá bán trung bình từ 5 nghìn đến 8 nghìn đồng/kg tùy loại.
Thăm và kiểm tra thực tế mô hình tại thôn Đồng Cờ cho thấy, bà con nhân dân vô cùng phấn khởi với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với nông dân và bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả. Với tín hiệu đáng mừng đem lại sẽ là động lực để xã Tiến Thắng nói riêng và huyện Yên Thế nói chung tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, giúp nông dân khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển./.
 
                    Thanh Luân