Skip to main content

Phát triển kinh tế trong cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt – Lào huyện Yên Thế

Xác định vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong cán bộ, hội viên, những năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Lào huyện Yên Thế luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ hội viên bằng nhiều hình thức, từ cây con giống đến giúp đỡ nhau về vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt là hình thức giúp đỡ vốn cho các hội viên kinh tế đặc biệt khó khăn luôn được chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. 
Theo đó, 20 Chi hội Hữu nghị Việt - Lào ở 21 xã, thị trấn và 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã xây dựng quỹ giúp đỡ  nhau với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Từ số tiền này, các hội viên khó khăn đã có điều kiện mua cây, con giống, đầu tư xây dựng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi để mở rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và cải thiện thu nhập của gia đình. Điển hình như Chi hội Hữu nghị Việt - Lào xã Tiến Thắng, mặc dù thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, với chỉ 30 hội viên, nhưng đã đóng góp giúp nhau số tiền trên 63 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, nhiều hộ đã có điều kiện thoát nghèo và vươn lên kinh tế khá. Theo tổng hợp, đến nay, toàn Hội Hữu nghị Việt - Lào huyện Yên Thế chỉ còn 5 hộ nghèo trong tổng số gần 300 cán bộ, hội viên, giảm 15 hộ so với năm 2015.
Cùng với phát triển kinh tế, tổ chức Hội Hữu nghị Việt - Lào trong huyện cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tặng quà đối tượng thương, bệnh binh, gia đình chính sách dịp lễ, tết; thăm hỏi hội viên và thân nhân khi ốm đau hoặc qua đời; tham gia đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ theo quy định; đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, góp phần khích lệ, động viên và nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, hội viên./.
 
Văn Thư