Skip to main content

PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra Đề án nâng cao chất lượng giống gia cầm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 tại huyện Yên Thế

Sáng 13/10/2016, đồng chí Dương Văn Thái - PCT UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện đề án Nâng cao chất lượng giống gia cầm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Yên Thế. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội nông dân tỉnh, Viện chăn nuôi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương, Trung tâm bảo tồn vật nuôi, Trung tâm Vạn Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Yên Thế có các đồng chí: Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Trí Hải - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.
Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống gia cầm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020, trong tổng số 5 hộ tham gia đề án, hiện đang có 4 hộ, cơ sở chăn nuôi đã mua con giống, tiến hành nghiệm thu theo quy định với tổng số là 10.800 con gà giống bố mẹ được thực hiện ở các xã Đồng Tâm, Tam Tiến, Đông Sơn...; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho các hộ chăn nuôi gà bố mẹ với 300 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi Vạn Phúc nuôi thử nghiệm 2000 gà sinh sản tại xã Canh Nậu; 600 con gà giống Rilai, VP34 và VP35 chất lượng cao tại xã Đồng Tâm. Hiện nay, các đàn gà nuôi thử nghiệm đều sinh trưởng, phát triển tốt.
Qua kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi gà thử nghiệm và cơ sở ấp nở gia cầm trên địa bàn huyện tham gia dự án, PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái đánh giá cao sự phối hợp giữa Viện chăn nuôi, các Trung tâm giống gia cầm và huyện Yên Thế trong việc triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống gia cầm. Đồng chí đề nghị huyện Yên Thế cần tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu gà đồi Yên Thế, tạo giống gà đặc trưng, tiêu biểu của địa phương; có cơ chế chính sách hỗ trợ để hình thành các hợp tác xã chăn nuôi, ấp nở gia cầm tập trung; chú trọng quy trình sản xuất an toàn từ khâu giống, thức ăn đầu vào, hệ thống chuồng trại. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, phấn đấu đến năm 2020 Yên Thế trở thành trung tâm cung cấp giống gia cầm và sản phẩm gà thịt lớn cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục rà soát, phối hợp với Viện chăn nuôi đánh giá kết quả thực hiện đề án, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo./.
                                                               
Quang Huy