Skip to main content

Nông dân An Thượng vui mừng khi tham gia thực hiện cánh đồng mẫu

An Thượng là một trong những địa phương được Yên Thế chọn làm điểm về thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2017-2018. Kể từ khi thực hiện đến nay, 2 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 40 ha đã bắt đầu cho thu hoạch vụ lúa lai đầu tiên với sự hân hoan, phấn khởi của bà con nhân dân tham gia.
Gia đình bà Bà Trần Thị Toan và Chị Nguyễn Thị Loan ở thôn Tân Vân xã An Thượng cũng tham gia cánh đồng mẫu đợt này không giấu được sự hào hứng, phấn khởi khi nhắc đến cánh đồng mẫu. Bởi theo họ cho biết thì trước đây khi chưa thực hiện dồn điển, đổi thửa một gia đình họ và một số bà con nhân dân ở thôn Tân Vân sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nước tưới không đảm bảo, sâu bệnh nhiều, tốn công lao động, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp khó khăn. Nhờ có cánh đồng mẫu mà gia đình chắm sóc diện tích lúa cũng đỡ vất vả, đi lại dễ dàng hơn nhiều và đặc biệt năng suất rất cao.
Theo Bà Dương Thị Liên – Trưởng thôn Tân Vân xã An Thượng cho biết, cán bộ thôn đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và đến tận từng gia đình để vận động bà con. Nhận thấy được lợi ích của việc tham gia cánh đồng mẫu nên đã có trên 70 hộ nhiệt tình tham gia ngay từ khi triển khai.
Trong năm 2017, An Thượng xây dựng 2 cánh đồng mẫu tại thôn Lan Lượng – Non Sáu và Tân Vân – An Châu, mỗi cánh đồng 20 ha với tổng số trên 120 hộ tham gia. Qua trao đổi, Bà Nguyễn Thị Thanh – PCT UBND xã An Thượng cho biết vụ đầu tiên thực hiện cánh đồng mẫu, bà con đang gieo cấy giống lúa Lai LC 225 và cho thu hoạch với sản lượng khoảng 240 đến 250 tạ/ha. Khi tham gia cánh đồng mẫu, không chỉ được hỗ trợ một phần về giống mà bà con còn được tập huấn, hướng dẫn về về KHKT. Với kết quả khả quan mà cánh đồng mẫu mang lại như thế này, bà con nhân dân đang rất phấn khởi và sẽ tiếp tục thực hiện trong những vụ tiếp theo.
Có thể thấy rằng việc xây dựng cánh đồng mẫu đã tạo thuận lợi cho hộ dân tham gia canh tác, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất.
Nhìn cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch rộng thênh thang, những bông lúa vàng trĩu hạt, hệ thống kênh mương tưới tiêu kiến cố, giờ đây ai nấy cũng đều phấn khởi và tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đúng đắn tạo thuận lợi cho bà con nhân dân./.
 
Thanh Luân