Skip to main content

Nhiều giải pháp triển bền vững thương hiệu gà đồi Yên Thế

Tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Yên Thế tổ chức tại huyện Yên Thế vừa qua, đã có nhiều giải pháp được các đại biểu đề cập nhằm tiếp tục phát triển bền vững thương hiệu gà đồi Yên Thế.
Đặc biệt, theo bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Yên Thế nói riêng và các cơ quan chuyên môn cần quan tâm thực hiện tốt các giải pháp cụ thể sau: 
Trước hết, cần có chính sách hỗ trợ để người chăn nuôi từng bước chuyển dần từ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, theo quy hoạch, sản xuất hàng hóa và có kiểm soát. Hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và theo VietGAHP. 
Về con giống, cần phát huy một số giống địa phương có lợi thế cạnh tranh. Chuyển giao giống gà mới, con lai có năng suất cao và phù hợp điều kiện vùng. 
Về thức ăn, cần có chính sách hỗ trợ thức ăn cho hộ dân, khuyến khích sử dụng thức ăn từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương.
Về công tác phòng chống dịch bệnh, địa phương và cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc dùng vắc xin phòng bệnh gà, đặc biệt là vắc xin phòng cúm gia cầm và điều kiện vệ sinh của cơ sở chăn nuôi. Kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gà, sản phẩm từ gà. Hạn chế gia cầm nhập lậu.
Đối với công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền, cần tăng cường đào tạo, tập huấn phương pháp kỹ năng gắn với kỹ thuật chăn nuôi an toàn, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cán bộ khuyến nông và nông dân nòng cốt; đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua xây dựng mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức sự kiện khuyến nông, viết tin bài quảng bá giới thiệu những mô hình hiệu quả.
Bên cạnh đó, trong lĩnh vực tổ chức sản xuất, giải pháp đề ra đó là tập trung xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, khuyến khích mô hình vừa và lớn xây dựng vùng chăn nuôi theo quy hoạch tận dụng thế mạnh của địa phương, xác định đúng hướng tiêu thụ sản phẩm, cân đối giữa cung và cầu tránh dư thừa sản phẩm. Xây dựng nhóm hộ trong liên kết sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tại địa phương, tạo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ chất lượng cao.
Thực hiện được các giải pháp cụ thể trên, tin rằng thương hiệu gà đồi Yên Thế sẽ tiếp tục phát triển bền vững và mang lại giá trị cao cho người chăn nuôi cũng như thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển./.
 
Văn Thư