Skip to main content

Nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang”. Đây là dự án có tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, do Chi cục Thú y tỉnh chủ trì thực hiện trong thời gian từ tháng 1/2016 đến 12/2016.
Qua đánh giá kết quả, đến nay, dự án đã đánh giá thực trạng tình hình dịch bệnh gà ở Yên thế, từ đó xác định được những dịch bệnh trên gà cần xây dựng an toàn; xây dựng được 10 cơ sở chăn nuôi gà bố mẹ quy mô 500 con/cơ sở an toàn dịch bệnh được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp chứng nhận ở 5 xã trên địa bàn huyện Yên Thế gồm: Đồng Tâm, Tiến Thắng, Tam Tiến, Đồng Kỳ và Phồn Xương; xây dựng 5 cơ sở chăn nuôi gà thịt quy mô 1.000 con/cơ sở an toàn dịch bệnh được Cục Thú y cấp chứng nhận. 
Ngoài ra, dự án cũng đào tạo kỹ năng chẩn đoán, phát hiện, xử lý ổ dịch cho đội ngũ thú y cơ sở, tập huấn cho các hộ chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh trên đàn gà, hoàn thiện các quy trình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
Đặc biệt, qua đánh giá, khi xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đã giúp tỷ lệ sống của đàn gà đạt 97% (tăng 7% so với chăn nuôi thông thường); kiểm soát tốt mầm bệnh; giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi./.
 
Văn Thư