Skip to main content

Khởi công xây dựng công trình khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương huyện Yên Thế (giai đoạn 1)

Sáng 17/01/2019, tại khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế đã tổ chức khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương (giai đoạn 1). Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có đ/c Thân Minh Sâm – Phó chủ tịch UBND huyện.
Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 14 tỷ 961 triệu 354 nghìn đồng; Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2019. 
Công trình được xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn ngành có liên quan. Quy mô đầu tư gồm: san nền với tổng diện tích gần 10.000m2; về giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải và hệ thống điện đảm bảo quy chuẩn. Với mục tiêu đặt ra là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở và hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu giao thương trao đổi hàng hóa của Trung tâm cụm xã vùng cao cũng như phát triển kinh tế xã hội.
Việc xây dựng công trình Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương (giai đoạn 1) là một bước tiến mới cho xã Xuân Lương thu hút phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong thời gian tới/..
Minh Như