Skip to main content

Họp Ban chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

Chiều 19/4/2017, UBND huyện Yên Thế tổ chức họp Ban chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thị trấn Cầu Gồ và chợ xã Phồn Xương năm 2017. Đồng chí Vũ Trí Hải- Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chuyển đổi huyện chủ trì hội nghị.
Hiện nay chợ thị trấn Cầu Gồ và chợ Cầu Gồ xã Phồn Xương đã được đầu tư một số hạng mục để phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. Tuy nhiên trên thực tế cơ sở hạ tầng chợ chưa đáp ứng được nhu cầu: không có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải, nhà vệ sinh…nên vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ khoa học và công nghệ và tiêu chí nông thôn mới. Về hình thức quản lý, 2 chợ do UBND thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương trực tiếp quản lý. Hiện nay 2 địa phương đã kí hợp đồng theo hình thức khoán thu cho Tổ quản lý chợ tổ chức thu, chi và quản lý chợ. Việc quản lý chợ theo mô hình trên là chưa đúng theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Tổ quản lý chợ không có kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, khai thác; công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ; công tác quản lý an toàn thực phẩm chưa được chú trọng; chưa bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh hợp lý; không có phương án, vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ…
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thị trấn Cầu Gồ và chợ xã Phồn Xương. Theo đó, mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ  được chuyển đổi từ Tổ quản lý sang Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình triển khai thực hiện phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản quy định khác.
Việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thị trấn Cầu Gồ và chợ xã Phồn Xương nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn; huy động tốt các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ nhằm tăng thu ngân sách, phát triển thị trường hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển; Bên canh đó việc chuyển đổi còn tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của chợ để phát triển, đầu tư, nâng cấp và cải tạo chợ; từng bước xây dựng chợ hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chuyển đổi mô hình chợ huyện Yên Thế yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND thị trấn Cầu Gồ, xã Phồn Xương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình chợ; các ban, ngành chức năng của huyện cần hướng dẫn UBND 2 xã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiến hành chuyển đổi, phấn đấu thực hiện xong trong tháng 7/2017./.
 
Quang Huy