Skip to main content

Hơn 1.000 lượt hộ nghèo tại các xã, thôn, bản khó khăn được hỗ trợ

Theo thống kê, hai năm qua, toàn huyện đã có hơn 1.000 lượt hộ nghèo thuộc các xã và các thôn, bản khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng (trong đó kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hơn 4 tỷ đồng, còn lại do ngân sách địa phương và nhân dân đối ứng).
Cụ thể, các mô hình hỗ trợ hộ nghèo được triển khai như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả; hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… 
Qua việc hỗ trợ nói trên đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả các mô hình trồng trọt, chăn nuôi của nhân dân vùng khó khăn; đồng thời, góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo nói chung trên địa bàn huyện. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 14,28%, giảm 3,22% so với năm 2016./.
 
Văn Thư