Skip to main content

Hội thảo mô hình thâm canh cam an toàn năm 2016

Chiều 10/11/2016, tại UBND xã Đồng Kỳ, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội thảo mô hình thâm canh cam an toàn thời kỳ kinh doanh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện; lãnh đạo UBND các xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đông Sơn, Đồng Tâm, Phồn Xương cùng 20 hộ dân có diện tích trồng cam lớn và các hộ có nhu cầu mở rộng diện tích trồng cam.
Để nâng cao năng suất, chất lượng và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Năm 2016, UBND huyện Yên Thế đã triển khai xây dựng mô hình “Thâm canh Cam an toàn” thời kỳ kinh doanh. Mô hình được thực hiện trên giống cam V2 và cam Vinh với diện tích 04 ha, có 3 hộ dân tham gia tại 2 xã Đồng Kỳ và Hồng Kỳ, thời gian thực hiện từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016. Các hộ dân tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ 50% kinh phí mua thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón hóa học; 100% kinh phí tập huấn, chuyển giao quy trình sản xuất cam an toàn thời kỳ kinh doanh theo hướng VietGap; cắt tỉa, tạo tán, bón phân, chăm sóc, cách nhận biết các đối tượng sâu, bệnh hại; kỹ thuật phòng trừ có hiệu quả đối với từng đối tượng dịch hại… theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách.
Qua quá trình triển khai thực hiện mô hình “Thâm canh cam an toàn” thời kỳ kinh doanh trên giống Cam V2 và Cam Vinh cho thấy: Áp dụng quy trình này đã giúp cho cây sinh trưởng và phát triển cân đối; có bộ lá xanh đậm, bóng; màu sắc quả sáng bóng, tỷ lệ quả rám thấp, nâng trọng lượng bình quân/quả (trung bình 04 quả/kg); tăng năng suất, sản lượng; chất lượng quả được nâng lên, quả có vị đậm, ngọt và mùi vị đặc trưng của giống. Do vậy tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ thực tế cho thấy, trừ chi phí, lợi nhuận trên 1 ha cam Vinh đạt từ 110-140 triệu đồng; cam V2 đạt từ 120-150 triệu đồng.
Việc triển khai thực hiện mô hình thâm canh cam an toàn thời kỳ kinh doanh trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái; tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình trong các vụ tiếp theo; từng bước xây dựng vùng sản xuất cam tập trung. Qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương; thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện./.
 
Quang Huy