Skip to main content

HĐND huyện giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện

Chiều 09/5/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Yên Thế do đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc tiếp nhận và giao đất nông nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017 tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện.
Theo thống kê, hiện nay toàn huyện có hơn 13,2 nghìn ha đất lâm nghiệp, chiếm 43,34% diện tích đất tự nhiên của huyện. Trong đó hơn 8 nghìn ha là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, còn lại là do các tổ chức kinh tế, cơ quan đơn vị của nhà nước quản lý. Giai đoạn 2007-2017, các công ty lâm nghiệp, lâm trường đã tiến hành 06 đợt bàn giao đất lâm nghiệp về địa phương quản lý với tổng diện tích 3.522,11 ha, tập trung ở các xã Đông Sơn, Đồng Hưu, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Xuân Lương, Tam Tiến, Tiến Thắng… 
Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định về giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 678,116 ha; còn lại hơn 1.500 ha do UBND các xã quản lý. Việc đo đạc cắm mốc giới, xác định ranh giới sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến 2017 đã cấp 2.373 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2.053 hộ gia đình với tổng diện tích gần 9 nghìn ha.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả trong việc tiếp nhận và giao đất nông nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện những năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, đồng chí yêu cầu Phòng tài nguyên và môi trường huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai; tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã thống kê, rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp; phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định, tiến tới hoàn chỉnh việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân. Qua đó hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.
 
Quang Huy