Skip to main content

HĐND huyện giám sát tại xã Đồng Tiến

 Chiều ngày 2/5/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm trưởng đoàn đã về giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tiến, giai đoạn 2007 - 2017.
         Qua giám sát tại đây cho thấy: Hiện xã Đồng Tiến có 2.365,26 ha đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Để thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về việc các công ty, lâm trường trả về cho địa phương, trong thời gian qua xã Đồng Tiến đã chủ động phối hợp với các công ty, lâm trường cấp được tổng diện tích quy chủ là 2.327,67 ha. Địa phương xác định rõ tầm quan trọng của công tác giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp nên việc tiếp nhận đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả về địa phương trong 10 năm qua đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời xây dựng các phương án giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp đã được UBND huyện phê duyệt; việc rà soát cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp cơ bản đã xong. Ngoài công tác giao đất, cho thuê đất UBND xã đã chú trọng đến việc giải quyết các tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn, đến nay tình hình đơn thư về đất đai đã tương đối ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết nội bộ được nâng lên.
        Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn nhiều mặt hạn chế như: Trong thời gian dài UBND xã còn chưa quản lý tốt đất lâm nghiệp được bàn giao trả về xã, chưa kịp thời xây dựng được phương án giao đất, cho thuê đất ở một số khu vực đã để cho một số hộ dân tự do lấn chiếm, gây dư luận không tốt trong nhân dân; trình độ cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế, việc quản lý cán bộ chuyên môn chưa tốt...
       Kết luận buổi giám sát đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất lâm nghiệp của cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tiến trong thời gian gần đây. Đặc biệt là hoạt động quản lý được quan tâm, sự tích cực tham mưu của cán bộ chuyên môn được tăng cường đã làm cho công tác quản lý đất lâm nghiệp tại địa phương có chuyển biến rõ nét. 
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đồng Tiến tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa để mọi người nâng cao nhận thức và có ý thức đối với công tác quản lý, phát huy có hiệu quả trên diện tích đất lâm nghiệp; Tăng cường vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, kiểm tra; MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc; tiếp tục nâng cao tinh thần phối hợp với các công ty, lâm trường và cấp ủy, chính quyền các xã giáp danh để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đặc biệt phải quan tâm tuân thủ đúng quy trình thẩm định; chủ động rà soát lại hoàn thiện các phương án đã xây dựng và bổ sung phương án mới hiệu quả đối với từng khu vực cụ thể./.
 
Trung Hiếu