Skip to main content

HĐND huyện giám sát tại Công ty Lâm nghiệp Yên Thế

Sáng ngày 10/5/2018, đoàn giám sát HĐND huyện Yên Thế do đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế về tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty và việc bàn giao đất của Công ty về địa phương theo các quyết định của tỉnh.
Qua giám sát tại đây cho thấy: Hiện Công ty đang quản lý trên 2.340 ha, trong đó có trên 1.837 ha đã được công ty chuyển từ giao sang cho thuê và cấp GCNQSDĐ theo quy định mới. Việc sử dụng đất lâm nghiệp được giao ngày càng được công ty thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả theo hướng bền vững. Không để xảy ra tham nhũng đất đai, tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất đai giảm mạnh, hầu như không có phát sinh mới. 
Việc giao khoán rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện nghiêm theo đúng Nghị định số 135/2005/NĐ - CP và Nghị định số 168/2016/NĐ - CP của Chính phủ. Công tác thu hồi, bàn giao đất được thực hiện rõ ràng về vị trí, danh giới, đảm bảo đúng quy định. Các hoạt động kinh doanh được thực hiện đúng luật và thường xuyên được công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, do đó hiệu quả kinh tế lâm nghiệp đối với các diện tích do công ty quản lý nói riêng và diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện nói chung đã ngày một đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý sử dụng đất của Công ty và việc bàn giao đất về địa phương còn một số tồn tại như: chưa giải quyết dứt điểm được một số diện tích tranh chấp trước đây, còn để đơn thư khiếu kiện đòi đất.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Công ty Lâm nghiệp Yên Thế tiếp tục phát huy những mặt tích cực trong công tác quản lý đất và kinh doanh sản xuất trên đất lâm nghiêp; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới tới nhân dân các xã có rừng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, các xã giải quyết có hiệu quả việc tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện và thường xuyên quản lý, khai thác có hiệu quả các diện tích đất lâm nghiệp do Công ty quản lý./.
 
Trung Hiếu