Skip to main content

HĐND huyện giám sát 03 đơn vị dịch vụ nông nghiệp

        Chiều ngày 26/9/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015 - 2020 đối với đơn vị Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện.
          Qua giám sát tại các đơn vị cho thấy, trong gần 3 năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của các hộ nông dân. Ba đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các đề án, dự án, các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tích cực tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Từ đó đã có hàng trăm mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt nhiều sản phẩm nông nghiệp đã tạo được tiếng vang trên thị trường cả nước. Tiêu biểu như: Gà đồi Yên Thế, Cây lâm nghiệp, Chè xanh Yên Thế, Chè bản Ven, mật ong hoa rừng, nhãn Đồng Kỳ, các loại cây có múi và Dê Yên Thế... Cùng với đó công tác thú y, bảo vệ thực vật thường xuyên được các đơn vị chuyên môn chỉ đạo thực hiện, đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát.
        Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện các đề án, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp đối với ba cơ quan trên vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Công tác chỉ đạo còn thiếu tính khoa học, chưa có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả chưa được nhân rộng.
         Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà ba đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng chí cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thâm canh và đa canh gắn với nhân rộng mô hình thực tiễn; quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát huy có hiệu quả lợi thế của từng địa phương; trong chăn nuôi nên phát huy thêm một số sản phẩm như đàn Dê, chủ động nắm chắc tình hình địa phương để triển khai thực hiện các mô hình. Rà soát lại tất cả các nhiệm vụ để xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Tích cực phối hợp, vận động xây dựng hợp tác xã, tạo dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp và đặc biệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện sản xuất phải đảm bảo xanh, sạch và an toàn./.
   
Trung Hiếu