Skip to main content

Giám sát công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tại Xuân Lương, Canh Nậu

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện; sáng ngày 07/11/2017, Ban KT –XH (HĐND) huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền – Trưởng BTC Huyện ủy – Trưởng ban KT-XH làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Xuân Lương và Canh Nậu. Đây là 2 địa phương có công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được Nhà nước đầu tư theo chương trình 135.
Theo đó tại xã Xuân Lương, năm 2012 Nhà nước đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho 3 bản (Ven, Xoan và Thượng Đồng). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy các công trình nước sạch được đầu tư tại đây không đạt hiệu quả như mong muốn. Bởi từ khi đưa vào hoạt động từ tháng 4/2013 đến nay chỉ còn gần 30 hộ dân tại bản Xoan (gần khu vực lấy nước đầu nguồn) sử dụng nước sạch, 2 bản còn lại không sử dụng được nước. Nguyên nhân do hệ thống đường ống dẫn nước rất kém, thường xuyên bị hỏng, vỡ và gây thất thoát nước. Đặc biệt, công tác quản lý của BLQ công trình xã còn buông lỏng, chưa chú trọng đến tuyên truyền nên dẫn đến ý thức bảo vệ hệ thống nước của một số người dân chưa cao. 
Cũng được hưởng lợi từ dự án công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung do Nhà nước đầu tư, Canh Nậu hiện nay đang vận hành và cung cấp nước cho nhân dân sử dụng tương đối hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung tại bản Chay và Đình được đầu tư 2,8 tỷ đồng. Mặc dù mới đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016 đến nay nhưng cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Trước tình hình thực tế trên, Trưởng Ban KT-XH (HĐND) huyện yêu cầu Ban quản lý sử dụng nước sạch sinh hoạt 2 xã (Xuân Lương, Canh Nậu) cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, vận hành. Trước mắt, thường xuyên quan tâm kiểm tra, khắc phục hệ thống đường ống đã hỏng và nâng cao chất lượng nước sạch để cung cấp ổn định cho nhân dân đạt chất lượng tốt nhất, tránh để lãng phí công trình đầu tư lớn của Nhà nước. Đặc biệt, nêu cao công tác tuyên truyền để nhân dân có ý thức bảo vệ tài sản chung (hệ thống ống dẫn nước) và lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe. Thời gian tới, Ban sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền để các địa phương giao công trình cho các công ty kinh doanh nước có năng lực, chuyên môn tiếp nhận quản lý, vận hành một cách chuyên nghiệp. Từ đó để các công trình nước sạch này phát huy hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu và góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân./.
 
               Thanh Luân