Skip to main content

Gắn tem truy xuất nguồn gốc gà đồi Yên Thế

Lần đầu tiên gà đồi Yên Thế được gắn tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ với từng con gà và HTX nông nghiệp xanh Yên Thế hiện là đơn vị thực hiện. 
Được thành lập từ tháng 4/2017, sau khi đi vào hoạt động, đến tháng 8/2017, HTX nông nghiệp xanh Yên Thế đã triển khai thực hiện gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. 
Hiện nay HTX đang liên kết với 25 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện để chăn nuôi gà đồi theo quy trình sản xuất an toàn và có sự giám sát của HTX. Toàn bộ sản phẩm gà lông của HTX và các hộ liên kết khi xuất bán ra thị trường đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng có thể kiểm tra chính xác nơi chăn nuôi gà. 
Việc gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với gà đồi Yên Thế cũng sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế nhầm lẫn số sản phẩm gà đồi Yên Thế với gà ở nhiều địa phương khác./.
 
Quang Huy