Skip to main content

Gần 1.300 lượt đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm

Những năm qua, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm được tổ chức Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở triển khai đồng bộ với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Theo đó, hằng năm, các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và tư vấn mùa thi cho đoàn viên, thanh niên khối 12 thông qua các hình thức như: đăng tải thông tin tuyển dụng về nghề nghiệp, việc làm trên hệ thống thông tin của tổ chức Đoàn; trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa các chuyên gia, nhà tuyển dụng, thăm quan học tập tại các công ty, doanh nghiệp và các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh... 
Đặc biệt, đã chủ động và tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì hoạt động của 15 tổ tiết kiệm và vay vốn trong thanh niên trên địa bàn 10 xã với tổng dư nợ đến năm 2017 trên 11 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với thời điểm năm 2012.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức được hàng chục buổi tư vấn hướng nghiệp cho trên 21.000 lượt học sinh khối THPT; phối hợp tổ chức tư vấn việc làm cho trên 2.600 lượt ĐVTN; thông báo hàng trăm buổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về nhu cầu tuyển dụng việc làm... 
Kết quả giai đoạn 2012-2017, toàn huyện có gần 1.300 lượt ĐVTN được giới thiệu việc làm. Tiêu biểu trong hoạt động này là Đoàn trường TC Nghề miền núi Yên Thế, Đoàn xã Đông Sơn.../.
 
Văn Thư