Skip to main content

Gà đồi Yên Thế và chè Yên Thế nằm trong các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt 48 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng do Ban Chỉ đạo thực hiện điều tra, thống kê các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh thống kê năm 2016. Các sản phẩm này được chia thành 3 nhóm gồm: nhóm sản phẩm chủ lực (có 8 sản phẩm), nhóm sản phẩm đặc trưng (có 14 sản phẩm) và nhóm sản phẩm nông sản tiềm năng (có 26 sản phẩm).
Điều đáng mừng là trong tổng số 48 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng trên, bên cạnh những đóng góp vào các sản phẩm chung, huyện Yên Thế cũng đóng góp các sản phẩm riêng như: gà đồi Yên Thế (nhóm sản phẩm chủ lực, số lượng 13,5 triệu con, sản lượng 27.000 tấn) và chè Yên Thế (nhóm sản phẩm nông sản đặc trưng, sản lượng 3.861 tấn chè búp tươi). 
Trong đó, gà đồi Yên Thế (chiếm trên 92% tổng đàn và trên 80% sản lượng toàn tỉnh) được đánh giá là sản phẩm có số lượng và sản lượng lớn, có tiềm năng về thị trường, tỷ lệ dân tham gia sản xuất nhiều, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường, đã được cấp giấy chứng nhận về sở hữu công nghiệp dưới hình thức: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể... Cùng với đó, chè Yên Thế được đánh giá là sản phẩm nông sản đã có thương hiệu, thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại giá trị kinh tế khá, mang đặc trưng riêng của vùng, địa phương…
Cùng với phê duyệt sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố cập nhật dữ liệu, xây dựng cuốn cẩm nang và công bố thông tin rộng rãi để quảng bá, phục vụ công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh; giao UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng./.
 
Văn Thư