Skip to main content

Gà đồi Yên Thế và chè bản Ven nằm trong danh sách sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020 gồm 4 sản phẩm; trong đó huyện Yên Thế có 2 sản phẩm là gà đồi Yên Thế và chè bản Ven (2 sản phẩm còn lại là mỳ Chũ và vải thiều Lục Ngạn).
Được biết, nông sản được công nhận phải đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 730 ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh ban  hành gồm: Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp, có ý nghĩa làm động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển; Khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao; Có tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, có khả năng cung ứng cho thị trường với sản lượng lớn, ổn định, lâu dài và có khả năng gắn kết giữa sản xuất với các cơ sở chế biến trong, ngoài tỉnh; Có tính độc đáo riêng của địa phương, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng riêng của tỉnh, được cấp chỉ dẫn địa lý, bảo hộ nhãn hiệu; Có khả năng kết nối với sản phẩm cùng loại tham gia xuất khẩu.
UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, duy trì, phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020. Sở Công thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công bố các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ./.
 
Văn Thư