Skip to main content

Dự kiến tổng sản lượng chè búp tươi của huyện đạt khoảng 4.000 tấn

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa giai đoạn 2010-2015, những năm qua, huyện Yên Thế đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất đối với người trồng chè. 
Theo đó, huyện đã hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách huyện 10 triệu đồng/ha trồng mới và 5 triệu đồng/ha cải tạo. Ngoài ra, việc phối hợp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng được quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm búp chè tươi. 
Được biết, từ năm 2010 đến hết năm 2015, toàn huyện đã trồng mới được trên 130 ha chè các loại như: PH1, LDP2, LDP1…, qua đó nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên gần 500 ha. Tổng sản lượng chè búp tươi năm 2015 đạt 3.600 tấn.  Tính riêng 9 tháng đầu năm 2016, sản lượng chè búp tươi của huyện đạt khoảng 3.000 tấn. Dự kiến, năm 2016, tổng sản lượng chè búp tươi sẽ đạt khoảng 4.000 tấn.
Nhờ làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trị bệnh cho cây chè, kết hợp với mở rộng diện tích cải tạo, trồng mới đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ dân./.
 
Văn Thư