Skip to main content

Đồng chí Đinh Công Hưng – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến thăm và làm việc tại xã Tam Hiệp

Sáng ngày 07/6/2018, đồng chí Đinh Công Hưng – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến thăm và làm việc tại xã Tam Hiệp. Tại đây đồng chí đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình: Đường bê tông bản Thép, kè đập bản Hom và thăm một số mô hình phát triển kinh tế gia trại cho thu nhập kinh tế cao, như mô hình vườn rừng của nhà anh Lý Văn Thế - bản Đồng Mười, mô hình nuôi dê của gia đình anh Vinh – chị Hương bản Đồng Mười và mô hình nuôi thỏ, hươu của gia đình anh Đỗ Đình Phong – thôn Đồng Mơ...
Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, Tam Hiệp đã có sự chuyển mình tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,15%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98% dân số toàn xã (trong đó, 100% hộ nghèo, người sống ở 03 bản ĐBKK được cấp thẻ BHYT). Năm  2017, những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tam Hiệp đã được Huyện ủy và UBND huyện, UBND  tỉnh ghi nhận và khen thưởng. Những kết quả đó sẽ làm tiền đề, tạo động lực quan trọng để Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra, đưa xã Tam Hiệp phát triển toàn diện và bền vững./.
 
Tuyết Thanh