Skip to main content

Điện lực Yên Thế tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2017

Sáng ngày 22/12/2017, Điện lực Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2017.
Năm 2017, với những Kế hoạch và giải pháp cụ thể, đổi mới phương pháp làm việc, Điện lực Yên Thế đã tính toán, giao khoán đến từng người, từng nhóm và từng đội, tổ sản xuất tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. Xác định trách nhiệm của mình, từng cá nhân trong đơn vị đã dần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và giao tiếp với khách hàng. Chính vì vậy, các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện nay, đơn vị quản lý trên 160 km đường dây 35 KV; trên 96 km đường dây 22 KV và trên một nghìn đường dây hạ áp, với 231 trạm biến áp, dung lượng trên 48.425 KVA. Có trên 29.000 khách hàng trên địa bàn huyện mua điện sinh hoạt và trên 3.100 khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, với tổng dung lượng trên 14.000 KVA, đạt tỷ lệ 102%; tỷ lệ tổn thất chiếm 6%; doanh thu tiền điện đạt trên 101 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã thực hiện thay định kỳ 2.545 công tơ 1 pha và 3 pha; phát triển mới được 919 khách hàng. 
Cũng trong năm qua, Điện lực Yên Thế đã cơ bản làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, ngoài việc đăng tải lịch cắt điện, tra cứu tiền điện trên trang Web của Công ty, thông báo trên Đài TT - TH huyện. Đơn vị cũng đã tích cực triển khai thu thập số điện thoại của khách hàng và thực hiện nhắn tin thông báo tiền điện, thông báo cắt điện cho khách hàng. Đến nay 100% khách hàng đăng ký đều được nhận tin nhắn thông báo. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng dịch vụ cấp điện cho các khách hàng thông qua việc cải cách thủ tục hành chính trong lắp đặt công tơ và giao dịch mua bán điện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh và giao dịch với khách hàng...
       Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo Điện lực Yên Thế đã làm rõ một số vấn đề như: nâng cao công tác chăm sóc, chất lượng phục vụ khách hàng; chủ động thông báo lịch cắt điện, lịch ghi chỉ số công tơ; đầu tư phát triển lưới điện nông thôn... Tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng hoạt động trên các lĩnh vực sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh./.
Trung Hiếu