Skip to main content

Cung cấp nhiều giống cây lâm nghiệp chất lượng phục vụ trồng rừng

  Theo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế, vụ trồng rừng năm nay, đơn vị tiến hành cung cấp nhiều giống cây lâm nghiệp có chất lượng tốt để phục vụ trồng rừng như các giống bạch đàn: PNCT3, PNCT4, UP99… Cùng với đó là các giống keo lai có năng suất cao, có khả năng chống chịu được gẫy, đổ khi gặp giông bão, cây suôn thẳng, màu sáng, không phân cành dưới thân…
Ngoài ra, các diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế quản lý sử dụng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, đã được Hội đồng quản trị rừng thế giới cấp chứng chỉ FSC cho hàng nghìn ha rừng trồng. Vì vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác chọn lọc lựa chọn các dòng giống tốt có năng suất, chất lượng cao, thời gian thu hoạch ngắn vào trồng để phục vụ trồng rừng của Công ty và cung ứng cho nhân dân trong vùng được Công ty đặc biệt quan tâm.
Theo thống kê, năm 2017, toàn huyện đã trồng được 1.350 ha rừng tập trung, đạt 168% kế hoạch và 338 nghìn cây phân tán các loại. Đối với năm 2018, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thế đã chuẩn bị hơn 9 triệu cây giống vô tính phục vụ trồng rừng, trong đó gồm 7 triệu cây bạch đàn và 2 triệu cây keo lai; cùng hơn 6 triệu cây giống hữu tính như: keo tai tượng, thông mã vĩ lát hoa, lim xanh… nhằm phục vụ trồng rừng năm nay./.
 
Văn Thư