Skip to main content

Chi cục thuế Yên Thế: Vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Năm 2017, vượt qua những khăn cả về khách quan lẫn chủ quan, Chi cục Thuế huyện Yên Thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm nhiệm vụ tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ tiêu thu ngân sách đề ra. 
Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Yên Thế đã xác định những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách địa phương. Ông Hà Ngọc Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: Bên cạnh những thuận lợi thì kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng nhưng còn chậm, số lượng doanh nghiệp phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh không nhiều; các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên tiềm lực kinh tế không cao, không có nhiều vốn để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chính sách thuế tiếp tục có thay đổi đã dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận của người nộp thuế và triển khai thực hiện cơ quan thuế; số lượng cán bộ công chức của Chi cục Thuế huyện còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu biên chế quy định; trình độ nhận thức và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên địa bàn còn có những hạn chế nhất định....
Tuy nhiên, vượt lên nhưng khó khăn, thách thức kể trên, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách đến hết ngày 31/12/2017 đạt 101,3 tỷ đồng (đạt 135,7% dự toán tỉnh giao, 126% dự toán huyện giao và tăng 70,8% so với năm 2016). Trong đó, tổng thu (trừ thu tiền sử dụng đất) đạt 57,87 tỷ (đạt 116,6% dự toán tỉnh giao, 114,9% dự toán huyện giao và tăng 72,6% so với năm 2016). Thực hiện hoàn thành vượt dự toán giao đối với 6/7 chỉ tiêu thu được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu thu vượt cao so với kế hoạch giao. 
Theo lãnh đạo Chi cục Thuế huyện, đây là những thành tích rất xuất sắc, cao hơn nhiều năm trước đây. Đạt được những thành tích kể trên là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; sự tạo điều kiện phối hợp công tác của các phòng, ban chuyên môn liên quan. Cùng với đó, Chi cục Thuế huyện đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan triển khai, quản lý và tổ chức thu các loại thuế, phí trên địa bàn. Triển khai nghiêm các quy định của pháp luật về thuế; chú trọng cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với người nộp thuế và luôn coi người nộp thuế là “người bạn đồng hành” trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế.
Đặc biệt, do thường xuyên nắm bắt và quản lý sát sao nguồn thu trên địa bàn nên ngay từ cuối năm 2016, Chi cục Thuế huyện đã tham mưu và trực tiếp cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thảo luận và nhận dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao sát với thực tế phát sinh trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo, Chi cục thuế thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm.
Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, vì vậy, ngay sau khi nhận dự toán tỉnh giao, Chi cục Thuế huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao dự toán thu ngân sách nhà nước đến UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan; từ đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan. Đây là một trong những nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm.
Để thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí môn bài năm 2017, ngay từ những ngày cuối năm 2016, Chi cục Thuế huyện đã tổ chức rà soát toàn bộ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và tham mưu để UBND huyện ban hành kế hoạch thu lệ phí môn bài và điều chỉnh, lập bộ thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Kết quả, đến hết ngày 20/01/2017, toàn huyện đã thu trên 800 triệu tiền lệ phí môn bài, đạt 103% kế hoạch năm.
Đối với việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chi cục Thuế huyện xác định đây là một sắc thuế tuy tổng số tiền thuế không nhiều, nhưng có số lượng người nộp thuế rất lớn và phân bố trên địa bàn toàn huyện. Để hoàn thành được chỉ tiêu thu này cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở cấp xã. Do vậy, Chi cục Thuế huyện đã tham mưu giúp UBND huyện ban hành Quyết định giao số thu cho UBND xã, thị trấn và ban hành, triển khai kế hoạch về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm. Kết quả, đến hết  tháng 10/2017, toàn huyện đã thu trên 354 triệu đồng, vượt trên 54% so với dự toán tỉnh giao.
Ông Hà Ngọc Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện thông tin thêm: Để nhiệm vụ thu ngân sách địa phương đạt kết quả cao, hàng tuần, Chi cục thuế huyện đều báo cáo tiến độ thu ngân sách chi tiết theo các chỉ tiêu thu gửi lãnh đạo UBND huyện; báo cáo kết quả thu ngân sách chi tiết đến xã, thị trấn tại từng thời điểm theo yêu cầu của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện. Việc làm này đã giúp lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện có sở để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện. Tiêu biểu như: tham mưu việc xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất đối với các quyết định cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 191, tập trung xử lý nợ đọng thuế khu vực ngoài quốc doanh, thu thuế cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải và xây dựng cơ bản, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chỉ đạo lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, …
Nhằm kịp thời điểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đóng góp số thu lớn trên địa bàn, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa, khích lệ người nộp thuế trong toàn huyện phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, trong năm qua, Chi cục Thuế huyện cũng tham mưu cho UBND huyện mở hội nghị và biểu dương, khen trưởng trên hàng chục lượt cá nhân, tổ chức nộp thuế tiêu biểu.
Có thể khẳng định rằng, với sự chủ động, tích cực tham mưu của Chi cục Thuế đã góp phần giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2017, tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.
 
Văn Thư