Skip to main content

Chi Cục thuế huyện Yên Thế tổng kết công tác thuế năm 2017

Chiều ngày 29/12/2017, Chi Cục thuế huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, biên pháp thực hiện công tác thuế năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 
         Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Cục Thuế, sự phối hợp đồng bộ, nhiệt tình của các ban, ngành, ủng hộ của chính quyền địa phương các xã, thị trấn cùng với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế, Chi cục Thuế huyện Yên Thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2017 được 91,7 tỷ đồng, đạt 130,8% dự toán tỉnh giao và đạt 120% dự toán huyện giao. Trong đó có 6/7 chỉ tiêu thu vượt dự toán tỉnh giao: Thuế ngoài quốc doanh; thu phí, lệ phí; thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu lệ phí trước bạ.
         Trên cơ sở những kết quả đạt được, đối với năm 2018, Chi Cục thuế huyện Yên Thế đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là các chính sách pháp luật thuế được sửa đổi, bổ sung. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, đưa vào quản lý và tập trung thu gọn bộ thuế lập bộ năm 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế của các doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp nộp số thuế phát sinh và số thuế còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế đối với các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với trình độ. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách hiện đại hoá hệ thống ngành thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao thu ngân sách nhà nước năm 2018.  
       Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Chi Cục Thuế huyện Yên Thế đã nỗ lực đạt được trong năm 2017 và nêu những định hướng cho Chi Cục Thuế huyện trong năm 2018. Trong đó, lưu ý Chi Cục Thuế huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm, để sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2018. 
        Cũng tại hội nghị này Chi Cục thuế huyện Yên Thế đã phát động đợt thi đua cao điểm thu thuế môn bài của năm 2018./.
 
Trung Hiếu