Skip to main content

Cấp gạo cho hộ nghèo, gia đình chính sách-xã hội đặc biệt khó khăn trong tháng giáp hạt

UBND huyện Yên Thế vừa trích ngân sách mua hơn 3,7 tấn gạo cấp cho 139 hộ nghèo, gia đình chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mức trợ cấp là 15kg gạo/ 1 nhân khẩu. Chương trình nhằm giúp các hộ bảo đảm lương thực, ổn định cuộc sống trong kỳ giáp hạt. 
Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.
Qua đó, góp phần chăm sóc tốt hơn cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; đảm bảo đời sống cho mọi người dân, không để hộ gia đình nào thiếu đói, đứt bữa trong tháng giáp hạt. Đồng thời, động viên hộ nghèo, hộ gia đình chính sách-xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn tích cực phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định đời sống./.
 
Văn Thư