Skip to main content

Ban KT-XH giám sát tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội huyện

Chiều ngày 22/8/2016, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trưởng Ban KT-XH làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thu, quản lý sử dụng các khoản quỹ giai đoạn 2013 - 2016 đối với phòng LĐ - TB&XH huyện.
           Qua giám sát cho thấy: Phòng LĐ - TB&XH huyện là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện vận động, quản lý, sử dụng 02 loại quỹ gồm: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quỹ Bảo trợ trẻ em. Từ năm 2013 đến nay, phòng luôn chủ động, kịp thời tham mưu với UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động. Qua đó được hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ. Trung bình mỗi năm huyện Yên Thế vận động mỗi loại quỹ được trên 300 triệu đồng, đạt khoảng 95% kế hoạch. Qua đó đã kịp thời chung tay giúp đỡ được hàng trăm người có công và hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo có cuộc sống tốt hơn.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác vận động, quản lý, sử dụng 02 loại quỹ trên vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Hàng năm mới chỉ đạt khoảng 95% chỉ tiêu kế hoạch; một số cơ quan, đơn vị TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện nhưng không tham gia xây dựng quỹ ở huyện. Việc phát động ủng hộ qũy trong các doanh nghiệp còn thấp. Việc tồn dư quỹ sang năm sau còn cao.
         Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Trưởng ban KT - XH HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới Phòng sớm tham mưu với UBND huyện xây dựng quy chế sử dụng quỹ hàng năm. Xây dựng kế hoạch thu sát với điều kiện thực tế trên địa bàn để đảm bảo huy động được nguồn quỹ cao nhất. Thường xuyên bám sát các nhiệm vụ, nôi dung chi để phát huy tối đa hiệu quả của hai loại quỹ này./.
 
Trung Hiếu