Skip to main content

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều 7/9/2017, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Yên Thế tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Hưng - PCT HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Phòng tài nguyên và môi trường, Tài chính - kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế - hạ tầng huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua Đề án, Tờ trình, Nghị quyết bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Qua thẩm tra về cơ bản đề án, tờ trình, nghị quyết đã được trình UBND huyện, Ban thường vụ Huyện ủy thông qua đảm bảo nội dung, các tiêu chí đưa ra sát với tình hình thực tế địa phương, hình thức văn bản đảm bảo tính pháp quy. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số những thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa. Đối với Đề án cần bổ sung giải pháp về một số vấn đề nổi cộm như xử lý rác thải y tế, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; lộ trình thực hiện; công tác phối hợp với MTTQ duy trì các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường….
Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo đề án, tờ trình, nghị quyết Bảo vệ môi trường huyện giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2025 để trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2017./.
 
                                  Quang Huy