Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Tiến Thắng

Sáng ngày 23/8/2017, đoàn giám sát Ban kinh tế - XH, HĐND huyện do ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT –XH, HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí nguồn dự phòng, nguồn chi khác, nguồn chi sự nghiệp kinh tế, nguồn tăng lương biên chế, nguồn vượt thu ngân sách giai đoạn 2014 – 2016 tại xã Tiến Thắng. Tiếp và làm việc cùng với đoàn có các ông, bà đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND và cán bộ chuyên môn của xã.
Tại buổi kiểm tra giám sát cho thấy trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, công tác thu ngân sách ở xã Tiến Thắng đạt được kết quả tốt. Việc quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đôn đốc sát sao đến nguồn thu ngân sách địa phương đều đạt và vượt kế hoạch được giao cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ chi ngân sách trong đó có nguồn chi dự phòng, nguồn chi khác, chi sự nghiệp kinh tế, nguồn vượt thu ngân sách trong năm 2014 – 2016. Việc giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm cũng đảm bảo chủ động nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm và trong định mức quy định… 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách ở xã Tiến Thắng vẫn còn một số chỉ tiêu thu không đạt làm ảnh hưởng đến chi ngân sách của địa phương như: thu từ thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Một số chỉ tiêu thu ngân sách không đạt làm ảnh hưởng đến việc chi ngân sách tại địa phương như chi dự phòng, nguồn chi khác, chi sự nghiệp kinh tế, nguồn vượt thu (50% để làm lương và 50% chi hoạt động).  Việc giao chi từ nguồn chi dự phòng còn cao mà điều kiện để chi từ nguồn dự phòng không phải năm nào cũng có và nhiều.
  Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả trong công tác thu, chi kinh phí và sử dụng kinh phí nguồn dự phòng của xã Tiến Thắng, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế thiếu sót cần phải khắc phục, yêu cầu Đảng ủy – HĐND – UBND xã Tiến Thắng cần tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn giúp việc trong công tác thu, chi ngân sách, nguồn kinh phí dự phòng cần làm rõ các khoản thu, chi của từng năm và các khoản của năm trước chi không hết cần phải có các thủ tục chuyển khoản sang năm sau theo đúng quy định hướng dẫn của nhà nước. Để công tác quản lý, sử dụng kinh phí  nguồn dự phòng, nguồn chi khác, nguồn chi sự nghiệp kinh tế, nguồn tăng lương biên chế, nguồn vượt thu ngân sách những năm tiếp theo có hiệu quả hơn./.
 
Chu Hoa