Skip to main content

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện giám sát tại thị trấn Cầu Gồ

Chiều 12/9/2018, Đoàn giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2015-2017 tại thị trấn Cầu Gồ. 
Tính đến hết tháng 7/2018 trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ có 85 người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước. Trong những năm qua, UBND thị trấn Cầu Gồ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công theo quy định. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đã tiếp nhận 22 hồ sơ của các đối tượng người có công, tỷ lệ giải quyết đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng. Công tác quản lý hồ sơ được thực hiện đầy đủ, chính xác. Việc giải quyết trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện. Trong 3 năm qua đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho 85 đối tượng với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng; chi trả trợ cấp 1 lần cho 150 lượt đối tượng; Việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ nhà ở cho người có công được quan tâm thực hiện. Có 14 hộ gia đình người có công được phê duyệt hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 14 nhà với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Đến nay, 03 nhà đã được hỗ trợ xây dựng xong, 11 nhà thuộc diện rà soát thẩm định năm 2018. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ được gần 53 triệu đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để chăm sóc, phụng dưỡng người có công, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách, người có công…
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí trưởng Ban KT-XH HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thị trấn Cầu Gồ đạt được trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới thị trấn Cầu Gồ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công; đẩy mạnh cải cách hành chính khi làm hồ sơ cho các đối tượng chính sách… Ngoài ra, địa phương cũng cần tạo điều kiện để người có công phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống./. 
 
Quang Huy